Giới thiệu

 Sự khác biệt trong các dịch vụ của CECEM  

Tính chuyên nghiệp

Quy trình làm việc được chuẩn hóa bắt đầu từ phân tích nhu cầu, thiết kế, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh thường xuyên và lập kế hoạch hỗ trợ nhằm đảm bảo tối đa chất lượng dịch vụ. Các chính sách và quy định rõ ràng về chi phí giúp khách hàng rút ngắn thời gian đàm phán hợp đồng.

Kết hợp giữa các khung lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn

Dịch vụ đào tạo và tư vấn của CECEM được xây dựng trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm quốc tế đã được thử nghiệm và sửa đổi cho thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Các tập huấn viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực giảng dạy và tư vấn. Khách hàng được tiếp xúc với các kiến thức cập nhật trên thế giới cũng như các kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam.

Khả năng thực hành và áp dụng được đặc biệt ưu tiên

Học viên được thực hành trong hơn 50% thời gian khóa học, và các bài học chú trọng khả năng áp dụng các kỹ năng cụ thể vào công việc của người học. Trong các đợt tư vấn, khách hàng được cán bộ của CECEM hướng dẫn và chuyển giao kỹ năng để có thể độc lập thực hiện một phần hay toàn bộ phần việc sau này.

Nhu cầu của học viên và khách hàng được đáp ứng ở mức cao nhất

Các khóa học và hoạt động tư vấn được thiết kế chi tiết và đáp ứng cao nhất nhu cầu của học viên và khách hàng. Người tham gia được hỗ trợ theo yêu cầu học tập riêng. Ngoài ra, khả năng áp dụng của học viên còn được tăng cường qua các hoạt động hỗ trợ sau tập huấn.