Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ  

Các thành viên của CECEM hầu hết đều có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ về một trong những mảng chuyên môn của CECEM. Họ đã từng tham gia quản lý các dự án phát triển. Chính vì vậy các thành viên của CECEM có một hệ thống các khung lý thuyết rất phong phú để thiết kế cho các hoạt động đào tạo và tư vấn. Các tư vấn CECEM cũng có những kinh nghiệm rất thực tiễn cho từng nội dung mình dậy. Những kiến thức hàn lâm có được từ các chương trình sau đại học đã được các tư vấn của CECEM kiểm chứng ở Việt Nam thông qua các hoạt động tư vấn. Việc thực hiện các tư vấn như đánh giá dự án, nghiên cứu nhu cầu đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý nhân sự v.v. đảm bảo tư vấn CECEM có những ví dụ sống động cho từng nội dung giảng dạy.

 
Nhóm tập huấn viên

Nhóm hành chính

Ban cố vấn

 

Phùng Thị Vân Anh

Thạc sỹ quản trị kinh doanh
11 năm kinh nghiệm tập huấn, tư vấn và quản lý nhân sự

 

Nguyễn Thị Bích Tâm

Thạc sỹ về Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ. 17 năm kinh nghiệm tập huấn, tư vấn, và quản lý các dự án tín dụng, y tế, xây dựng cơ bản, hỗ trợ doanh nghiệp và nghiên cứu thị trường

 

Đỗ Thị Bích Thủy

Thạc sỹ quản trị kinh doanh/17 năm kinh nghiệm tập huấn, tư vấn, và quản lý các dự án nâng cao năng lực và truyền thông về sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS, và quyền trẻ em.

 

Ngô Thị Thu Hằng

Thạc sỹ Quản lý Phát triển 10 năm kinh nghiệm tập huấn, tư vấn và quản lý các dự án tài chính vi mô, dinh dưỡng và quyền trẻ em.

 

Nguyễn Thùy Linh

Cử nhân Kinh tế
4 năm kinh nghiệm tập huấn, quản lý và điều phối các dự án phát triển cộng đồng và vận động chính sách
 

 

Phan Tú Quỳnh

Thạc sỹ về Tài chính tín dụng và lưu thông tiền tệ
11 năm kinh nghiệm về tập huấn, tư vấn, và quản lý dự án phát triển cộng đồng