Dịch vụ

 Các lĩnh vực đào tạo  

Về phương pháp tập huấn – truyền thông
CECEM luôn dẫn đầu trong việc áp dụng triệt để quan điểm đào tạo lấy người học làm trung tâm. Quan điểm này đã được tổng kết thành các bài học trong các khóa đào tạo giảng viên nguồn (tập huấn cho tập huấn viên) và truyền thông thay đổi hành vi của CECEM.

Quan điểm này cũng thể hiện trong toàn bộ chu trình đào tạo và từng bài học. Các khóa học bắt đầu từ việc phân tích nhu cầu học tập theo khung năng lực của nhóm và cá nhân học viên, và được thiết kế mới nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của từng nhóm. Chu trình học qua trải nghiệm là nền tảng trong mọi bài học, giúp tận dụng tối đa kinh nghiệm sẵn có của học viên và tạo không khí học tập hào hứng, thoải mái nhưng sâu sắc giúp học viên dễ hiểu và dễ áp dụng bài học. Phần đánh giá sau mỗi khóa học nhằm mục tiêu liên tục cải tiến chất lượng đào tạo, và đưa ra những giải pháp hỗ trợ sau đào tạo đảm bảo sự áp dụng thành công của học viên.

Về quản lý dự án
CECEM đã thành công trong áp dụng quan điểm “mỗi hoạt động trong từng giai đoạn của chu trình dự án là một cơ hội nâng cao năng lực kỹ thuật và năng lực học tập đối với cộng đồng và các bên liên quan thông qua sự tham gia tích cực của họ. Với quan điểm này, mỗi khóa học và hoạt động tư vấn đều đảm bảo các trọng tâm về khuyến khích sự tham gia, tăng khả năng tự học, và kỹ thuật quản lý dự án hiệu quả. Học viên không chỉ tăng kiến thức, kỹ năng quản lý dự án, họ còn có khả năng học tập tốt hơn thông qua phát triển khả năng tự phân tích, khái quát thành bài học và áp dụng sáng tạo.

Về đào tạo phát triển cán bộ quản lý
CECEM là đơn vị đi đầu trong việc quan sát, nghiên cứu sâu về các vị trí quản lý trong cơ quan, doanh nghiệp và các dự án ở Việt Nam. CECEM tin tưởng rằng mức độ phát triển của một cơ quan phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý và lãnh đạo của cơ quan đó; và thành công của một dự án có phần đóng góp không nhỏ từ thành công trong quản lý dự án.

Các chương trình đào tạo trọng tâm và nâng cao dành cho các cán bộ quản lý cơ quan và dự án mà CECEM giới thiệu là kết quả của quá trình nghiên cứu, chọn lọc những kiến thức tiên tiến với những điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
CECEM quan tâm đến việc hỗ trợ để các doanh nghiệp có bước khởi sự vững vàng và sau đó phát triển tốt. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của CECEM tập trung hai giai đoạn: khởi sự doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

CECEM tin tưởng rằng ý tưởng kinh doanh độc đáo kết hợp với bản đề án kinh doanh khả thi là nền tảng của bước khởi nghiệp thành công. Các dịch vụ tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực này cung cấp các phương pháp luận và công cụ giúp doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, tìm ra lỗ hổng thị trường, lựa chọn và phát triển ý tưởng kinh doanh, phân tích đối thủ cạnh tranh và xây dựng đề án kinh doanh khả thi.