Contact us


 

Nâng cao năng lực của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi

Address:   Room 0220, 20th Floor, Hoaphat Towner, 257 Giai Phong, Ha Noi
Tel:   (04) 3944 7060
Fax:   (04) 3944 7061
Email:   info.learning@cecem.org
Website:   www.cecem.org